بررسی حقوق مصرف کنندگان طی گفتگوی باشگاه خبرنگاران با شاه صاحبی

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، تمامی افراد بشر به عنوان مصرف‌کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند، امروزه در بسیاری از کشورها، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد و  خداوند هم در قرآن کریم، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند و سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است.

“سیدعلی شاه‌صاحبی”حقوقدان و وکیل دادگستری طی گفتگو با  باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوق مصرف‌کننده پرداخته، که متن آن به شرح زیر است.

** باشگاه خبرنگاران: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به سایر قوانین مشابه چه محاسنی دارد ؟

 ** شاه‌صاحبی: از جمله محاسن این قانون پیش بینی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان جهت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، پیش بینی تخلفاتی از جمله عدم ارائه ضمانت نامه، عدم ارائه خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی رسمی و تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که این موارد در سایر قوانین پیش بینی نشده است، پیش بینی جریمه جبران خسارت وارد کننده به مصرف کننده ناشی از مصرف کالاهای معیوب و تخلفات مندرج در این قانون که در سایر قوانین لحاظ نشده و جمع آوری کالاهای  عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده .

 ** باشگاه خبرنگاران: هدف از پیش بینی این انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان چیست ؟

 ** شاه‌صاحبی:هدف از پیش بینی و تاسیس این انجمن‌ها تدوین خط مشی‌های مربوط به حمایت از مصرف‌کننده، تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات ذیربط، تحقیق پیرامون کالاهای مصرفی ناسالم، نظارت برتشکل‌های دولتی و خصوصی مربوط به مصرف‌کنندگان، ارائه رهنمود به مصرف‌کنندگان در مورد کالاها و خدمات و آموزش آنها و بطور کلی ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.

** باشگاه خبرنگاران: بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، چگونه به تخلفات صنفی افراد رسیدگی می‌شود ؟

 ** شاه‌صاحبی:رسیدگی به تخلفات صنفی افراد توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت.


 ** باشگاه خبرنگاران: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان چه وظایفی را بر عهده دارد ؟

 ** شاه‌صاحبی:دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف‌کنندگان به مراجع ذیربط، مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان، آموزش مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و …، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذیربط، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیا، انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان، سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین نامه اجرایی قانون مزبور به انجمن محول شده است.


 ** باشگاه خبرنگاران: مصرف‌کنندگان دارای چه حقوق هستند ؟

 ** شاه‌صاحبی: کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر یک از اشخاص که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند.


 ** باشگاه خبرنگاران: نحوه رسیدگی به شکایات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان به چه طریقی است؟

 ** شاه‌صاحبی:دریافت شکایات جهت رسیدگی به تخلفات به سه طریق امکانپذیر است:

الف) انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.

ب) سازمان بازرگانی استان‌ها : وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی‏ربط خود فعالیت اشخاص موضوع این قانون را مورد نظارت و بازرسی قرار داده و در صورت مشاهده و کشف تخلف ، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کند.

ج) اتحادیه های صنفی : اتحادیههای صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.