بایگانی برای شهریور, ۱۳۸۷

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

بدون نظر

 

نگارش یافته توسط رضا نوروزی 

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . درایة مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .
بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود
( ماده ۶۷۴ ق . م ) .
نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .
وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :
خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور . 

(ادامه…)


شرایط ضمن عقد ازدواج

۴ نظر


نگارش یافته توسط ایسکا نیوز
  
اکثر اوقات برای مردم این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می کنند؟

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ” ایسکانیوز” با هدف رفاه حال مردم عزیز ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب طرحی نو، اقدام به انتشار و انعکاس مسایل حقوقی و قضایی کرده است .
این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.
اکثر اوقات برای مردم این سوال پیش می آید که شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج چیست و چه مفهومی دارد؟ آیا این شرایط قابل اعمال است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا محاکم به این شرایط توجه می کنند؟ آیا اگر آقایان حاضر به امضای این شرایط نشوند، حقی از بانوان پایمال می شود؟ …؟
جهت روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عینا عنوان کرده و هر یک از آنها توضیح داده می شود تا به هر شبهه ای در این خصوص پاسخ داده شود.

▪ تذکر: 
 سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم کند چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هر دوی آنها رسیده باشد.

(ادامه…)


چک امانی

بدون نظر


نگارش یافته توسط شبکه حقوق
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده ۱۳ قانون چک اصلاحی سال ۱۳۷۲ برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم: 

(ادامه…)


وکالت-وصایت-اقرار

۱ نظر


نویسنده : دکتر مرتضی بهشتی
چکیده:
وصیت لازم نیست که مهر وموم وپیچیده شود یا در آن بیاید که به خط موصی است.ولی آنچه که درایقاع وصیت شرط است قصد مو صی بر انشاء وصیت است.ودستیابی به این امر نیز مانعه الجمع با امر توکیل در وصایت نیست.
بدین معنی همان طور که تاثیر وکالت مشروط بر صحت توکیل بوده وپس از احراز آن ویا عدم انکار وتردید بر صحت وکالت ؛نمی توان مانع ظهور آثار آن بود،دروصیتی که با وکالت قانونی تنظیم و انشاء شود نیز نمی توان خدشه وارد کرد وچنین وصیتنامه ای از اتقان لازم برخوردار می باشد.

وسردفتران اسناد می بایستی درتنظیم سند وصیتنامه با وکالت؛مشابه سایر اسناد بیع،هبه و…..برخورد کند.

مقدمه :

مقاله تقدیم در ۲ بخش بر اساس سوالی است که جمعی از سر دفتران محترم اسناد مطرح کرده اند که آیا وکیل می تواند با وکالت از موکلش تنظیم و انشاء وصایت کند ؟

 
(ادامه…)


صلح

بدون نظر


نگارش یافته توسط محمدحسن شاهنگی


صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است.۱ از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این که دامنه عقد صلح از یکا‌یک عقود معین و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین دلیل به آن لقب «سیدالعقود» یا «سیدالا‌حکام» داده‌اند.وسعت زاید بر حد معمول این عقد، پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای آن دشوار کرده است، به ‌گونه‌ای که در سراسر متون فقهی یک تعریف جامع برای آن دیده نمی‌شود.در قانون مدنی نیز در هیچ جای ۱۳۳۵ ماده قانونی آن، تعریف مشخصی از صلح ارائه نشده است.این امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ریشه‌های تنومندی در جای‌جای بن‌بست‌های فقهی دوانده شود و عقدی به نام صلح در نظام حقوقی اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح کند.برخی فقها صلح را عنوان عامی‌برای قراردادهای بی‌نام می‌دانند و مثالی که ارائه می‌کنند اباحه معوضه است که در آن شخصی مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال می‌کند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض این اباحه منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند.درواقع موضوع این قرارداد اباحه منافع به ملک است؛ یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه می‌کند و وی نیز در عوض این اباحه، مالی را به او تملیک می‌نماید.نام این «توافق» را اباحه معوضه یا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند که چون این قرارداد عرفاً عنوان یکی از عقود معین را دارد، مشمول عنوان صلح می‌باشد.۲

(ادامه…)


نسب

بدون نظر
 نگارش یافته توسط خبرگزاری ایسکا نیوز

 

 در این شماره درباره نسب مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم.
 تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود. 
اقسام نسب:
اقسام نسب عبارتند از: 

 

 ۱) نسب قانونی
 مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع بین زن و شوهر است.
 بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه زناشویی قانونی بین زوجین برقرار باشد. طفلی که در فاصله بین شش الی ۱۰ ماه از رابطه زناشویی ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده و با مرد دیگری رابطه ندارد.
 همچنین طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن نیز ملحق به شوهر است ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه بیگانه به زن، ملحق به شوهر نیست.
 ۲) نسب در حکم قانون
 نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد.
 ۳) نسب غیر قانونی
 نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع بین زن و مرد است. 

(ادامه…)


حق طلاق در قوانین مدنی ایران

۴ نظر

در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی

به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

یکی از جنجال برانگیزترین قوانین در تمام نقاط دنیا قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین است.

 امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته با توجه به تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تمایل قانونگذار به سمت تعادلی با اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان و کودکان به جهت شرایط خاص این گروه شکل گرفته است.

 در کشور ما از زمان تدوین قانون مدنی ریشه اصلی روابط زوجین و نیز ابوین با فرزندان کاملا منطبق بر فقه شیعی بوده به نحوی که عباراتی از قانون دقیقا ترجمه متون فقهی است که این امر به رغم تحولات اجتماعی از سال ۱۳۰۴ تاکنون اصلاح زیادی نگردیده است.

 در قانون مزبور تعادل میان زوجین کاملا متاثر از شرعی است که حقوق و تکالیف دارای موازنه ای با یکدیگر هستند.
(ادامه…)


فرزندخواندگی

۲ نظر

 

نگارش یافته توسط آفتاب یزد

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است و‌ ‌به تجربه ثابت شده که کودک در ‌محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد کرده و تکامل و‌ ‌تعالی می‌یابد.‌ ‌بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی‌ ‌تربیت و بزرگ شوند در ‌معرض بحران های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند‌‌گرفت.‌ ‌به گزارش ایسکانیوز، بنابراین با وصف آنکه سازمان بهزیستی قانونا موظف به نگهداری کودکان بی‌ ‌سرپرست است مقنن با ‌تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت‌ ‌شرایطی به زوجین فاقد فرزند ‌واگذار تا آنان در دامان پر مهر و عطوفت پدر و مادر‌ ‌مجازی خود پرورش یافته و انشاء الله بتوانند در آینده ‌پذیرای مسئولیتی خطیر در‌ ‌جامعه اسلامی شوند.‌ ‌

‌مفهوم فرزند خواندگی‌ ‌
    هر زن و شوهر مقیم ایران در‌ ‌صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفلی صغیر را بر عهده ‌بگیرند مشروط بر آنکه‌ ‌منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند.‌ ‌

(ادامه…)


ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

۲ نظر
نویسنده : محمدرضا زمانی‌درمزاری

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» 

 

 این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از «مواردی که منع قانونی ندارد»، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. 

 

 ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.
 امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
 باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

 

(ادامه…)


دعاوی مالی و غیرمالی و اثر مترتب بر تفکیک آن

بدون نظر

 

مدیریت نوین در شاخه‌های مختلف، مسیر تعالی علم و دانش را می‌پوید و دریای مواج روشنگری را بر پهنای حیات بشری روز به روز می‌گستراند.شکوفایی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و مؤسسات پژوهشی در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخیر در داخل کشور، تألیف ده‌ها کتاب و صدها مقاله علمی و ‌پایان‌نامه و تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، نشان از تحولی شگرف در حوزه مدیریت علمی ‌و برنامه‌ریزی دقیق آن دارد .  
چکیده:

 

در هر نظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و بر این تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود.در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.

(ادامه…)


صفحه 1 از 41234