بایگانی برای مرداد, ۱۳۸۸

قانون شوراهای حل اختلاف

بدون نظر

این قانون که قانون شورای حل اختلاف نام دارد پنجم شهریور ماه برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد، بر اساس این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف ۵۰ میلیون ریال و در روستاها تا سقف ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

در قوانین گذشته این اختیارات تا سقف ۱۰ میلیون ریال بود. قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و ۵۱ ماده تصویب شده است.

مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.

(ادامه…)