خدمات حقوقی ما


این دفتر آمادگی دارد تمامی امور حقوقی ایرانیان مقیم در داخل و خارج از کشور را در سراسر ایران مورد پیگیری قرار دهد .

خدمات ما به ایرانیان مقیم در خارج از کشور به طور خلاصه عبارت است از:

- ارائه مشاوره حقوقی تلفنی یا غیر حضوری به صورت رایگان

- قبول وکالت و پیگیری امور حقوقی در مراجع دادگستری (ازجمله دفاع یا طرح دعاوی حقوقی , کیفری , تجاری و خانوادگی )

- پیگیری و رفع ممنوعیت خروج از کشور

- سایر امور و مسائل قابل توکیل و قابل پیگیری توسط وکیل دادگستری

 خیانت در امانت  ، کلاهبرداری  ، جعل و استفاده از سند مجعول ، انواع قتل  ، ترک انفاق ، انتقال مال غیر ، چک بلامحل  ، جرایم رایانه ای و بازاریابی شبکه ای و هرمی و سایر دعاوی  در ارتباط  با  عناوین دیگر مجرمانه و …

اخذ گواهی حصر وراثت  ، تنفیذ وصیت نامه ، مهر و موم  و  تحریر ترکه متوفی ،  تنظیم تقسیم  نامه عادی و رسمی بین وراث ، دفاع از صحت  و  اصالت  وصیت نامه عادی  ،  تقسیم  و فروش اموال منقول  و  غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث ، نصب و عزل قیم و …

  دعاوی اوراق بهادار  (چک ، سفته ، برات و غیره) ، دعاوی ورشکستگی و …..

‌انواع طلاق و طلاق توافقی ،  فسخ و ابطال نکاح ، تنفیذ احکام طلاق خارج از کشور ، فرزند خواندگی ،  مطالبه نفقه ،  دعوی تمکین ، مهریه ،  استرداد جهیزیه ، حضانت  و ملاقات فرزندان ، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و ….

 
تخلیه و  تحویل  اعیان مستاجره  مسکونی ،  اداری  و   تجاری  و   سایر   اماکن استیجاری  و مطالبه  اجور  معوقه و تعدیل اجاره  ، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه ،  طرح و تعقیب دعوی مربوط به  الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار ،  تفکیک ،  تقسیم  ، افراز و فروش املاک مشاعی ، فسخ هرگونه مبایعه نامه ، طرح دعاوی  در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی و….

  تغییر نام کوچک و نام خانوادگی ، اصلاح سن در شناسنامه ، حذف پسوند و …

 .