نوشته‌های با برچسب ‘بيماری صعب العلاج’

بیماری صعب العلاج و حق طلاق

۱ نظر

شرط سوم ضمن عقد تصریح می کند در صورتی که زوج مبتلا به بیماری صعب العلاج شود که ایجاد مخاطره برای زوجه نماید، زن می تواند از حق طلاق خود استفاده نماید.
قادری یکی از قضات دادگاه خانواده در خصوص این بند گفت : این شرط تا حد زیادی به قوانین عسروحرج برمی گردد. تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان می کند ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.در واقع این ماده قانونی ، شرط سوم ضمن عقد را بازتر بیان کرده است .
وی افزود: اگر قضات بخواهند بر مبنای شرط ضمن عقد، حکم طلاق را صادر کنند اگر بیماری زوج یا زوجه ثابت شد اتوماتیک وار حکم طلاق صادر می شود اما اگر قاضی بخواهد بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم طلاق را صادر کند باید پس از اثبات بیماری هر یک از زوجین ، عسر و هرج طرف مقابل نیز ثابت شود.
(ادامه…)