نوشته‌های با برچسب ‘خسارات’

نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه

بدون نظر
نویسنده حسام الدین برومند – کیهان
اشاره:
از
جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات
بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی،
مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام
«خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و
مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا
مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به
مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا
این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا
خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد.
مقدمه:
براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس
یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
درمورد
ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح
بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.

(ادامه…)