نوشته‌های با برچسب ‘دعاوی‏ خانوادگی‏’

کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏

بدون نظر
نویسنده : نقل از سایت قوه قضاییه

الف : مقدمه
 دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس ا ز بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد .برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت‏  کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏ عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .

  •  تعریف جرم به موجب ماده ۲ قانون مجازات‏ اسلامی‏ مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عبارت است از :

 « هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

  •  و به موجب ماده ۳ همین قانون :

(ادامه…)