نوشته‌های با برچسب ‘دعاوی مالی’

دعاوی مالی و غیرمالی و اثر مترتب بر تفکیک آن

بدون نظر

 

مدیریت نوین در شاخه‌های مختلف، مسیر تعالی علم و دانش را می‌پوید و دریای مواج روشنگری را بر پهنای حیات بشری روز به روز می‌گستراند.شکوفایی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و مؤسسات پژوهشی در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخیر در داخل کشور، تألیف ده‌ها کتاب و صدها مقاله علمی و ‌پایان‌نامه و تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، نشان از تحولی شگرف در حوزه مدیریت علمی ‌و برنامه‌ریزی دقیق آن دارد .  
چکیده:

 

در هر نظام حقوقی، دعاوی مدنی تقسیم‌بندی‌هایی دارند و بر این تقسیم‌بندی آثاری مترتب می‌شود.در حقوق فرانسه دعاوی مدنی به دعاوی عینی و دعاوی شخصی تقسیم می‌گردد.

(ادامه…)