نوشته‌های با برچسب ‘نسب’

نسب

بدون نظر
 نگارش یافته توسط خبرگزاری ایسکا نیوز

 

 در این شماره درباره نسب مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم.
 تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود. 
اقسام نسب:
اقسام نسب عبارتند از: 

 

 ۱) نسب قانونی
 مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع بین زن و شوهر است.
 بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه زناشویی قانونی بین زوجین برقرار باشد. طفلی که در فاصله بین شش الی ۱۰ ماه از رابطه زناشویی ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده و با مرد دیگری رابطه ندارد.
 همچنین طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن نیز ملحق به شوهر است ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه بیگانه به زن، ملحق به شوهر نیست.
 ۲) نسب در حکم قانون
 نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد.
 ۳) نسب غیر قانونی
 نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع بین زن و مرد است. 

(ادامه…)