بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۶

توصیه حقوقدانان برای گزینش شایستگان

بدون نظر

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش رسانه ها، مشارکت مردمی چشمگیر و رو به افزایش است؛ مشارکتی که حق قانونی افراد جامعه بوده و می تواند کشتی نظام را از میان امواج پر تلاطم بحران های بین المللی عبور دهد و عامل تقویت امنیت و تامین منافع ملی شود.
همچنین مشارکت در انتخابات، فضای بهره وری مردم از حقی را که قانون برای آنان در نظر گرفته فراهم می کند. به همین بهانه، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در گفت و گو با برخی حقوقدان، نظر آنان را در مورد مشارکت مردم در انتخابات و اهمیت آن جویا شد.
**شاه صاحبی: برآمدن حکومت کارآمد از دل مشارکت مردمی
«سیدعلی شاه صاحبی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، ضمن اشاره به این موضوع که انتخابات بارزترین نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی محسوب می شود، بیان داشت: انتخابات از یک سو پایه‌های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است، فرایندی که با حضور شهروندان و استقبال مردم از آن معنا پیدا می‌کند و طی این فرایند انتخاب می‌کنند چه سرنوشتی را برای کشور خود رقم بزنند. بنابراین، مردم با شرکت در انتخابات، نقش اصلی را در تعیین سیاست‌گذاری‌های کشور دارند و افراد با انتخاب مردمی و با برنامه‌های تخصصی، برای مدیریت کشور پا به عرصه رقابت می‌گذارند.
به گفته وی، اگر انتخاب مردم دقیق و عقلانی باشد و فرد یا گروهی را که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های زمانه باشد به قدرت برسانند، دستگاه حاصل از آن کارآمد، پاسخگو و مسئول خواهد بود و اگر انتخاب دقیقی در کار نباشد، ممکن است برآیند آن به بی ثباتی سیاسی و امنیتی و ناکارآمدی، عدم پاسخ ‌گویی و بی اعتمادی به نظام منجر شود.

Code: 82536464 (5990342) | Date: 29/02/1396 | Time: 14:35|